Intelligent vervoer en gekoppelde logistiek slide bg

Intelligent vervoer
en gekoppelde logistiek

Vervoer van goederen

Welke vorm van vrachtvervoer moet ik kiezen? 

De keuze van een wijze van goederenvervoer hangt af van verschillende parameters. Eerst en vooral zijn er de kosten. De aard van de te vervoeren goederen (breekbaar, levensmiddelen) is een ander fundamenteel criterium. De infrastructuur en de snelheid van de reis zijn andere punten van overweging.

Zeevervoer

Zeevervoer

De meest gebruikte wijze van goederenvervoer via grote schepen.

Vervoer per spoor

Vervoer per spoor

Het is interessant indien het spoorwegnet van het betrokken land is ontwikkeld en indien het spoorwegnet van de landen waarmee het handel drijft eveneens is ontwikkeld.

Luchtvervoer

Luchtvervoer

Deze wijze van vervoer van goederen wordt veel gebruikt in de handel tussen landen.

Vervoer weg

Vervoer weg

Een groot aantal goederen wordt vervoerd met vrachtwagens, die gekoeld kunnen worden indien bederfelijke en breekbare levensmiddelen moeten worden vervoerd.

Vervoer over de binnenwateren

Vervoer over de binnenwateren

Schepen vervoeren goederen door ontwikkelde kanalen of rivieren.

Multimodaal vervoer

Multimodaal vervoer

Het principe van multimodaal vervoer is de combinatie van twee of meer vervoermiddelen om goederen op hun bestemming te krijgen.

Transport en technologische oplossingen

Intelligente vervoerssystemen 

Intelligente vervoerssystemen bestrijken twee hoofdgebieden. De eerste is inherent aan de geolokalisatie van het vervoermiddel (vrachtwagen, vliegtuig, schip, enz.). Het tweede houdt verband met de geo-veiligheid en die van de lading. Meer op no.getaround.com

Real-time toezicht op de vervoermiddelen

Voor een vervoerder is het mogelijk zijn traject in real time te volgen en het afgelegde traject te optimaliseren.

Technologieën voor geolokalisatie 

Geo-veiligheidstechnologieën 

Beveiliging van het vervoermiddel en de bestuurder

Het immobiliseren van het voertuig (b.v. een vrachtwagen) in geval van diefstal, het instellen van een veiligheidsparameter, het waarschuwen bij snelheidsoverschrijding maken allemaal deel uit van geo-beveiligingstechnologieën.

Logistiek voor iedereen, hulpmiddelen binnen handbereik 

Logistiek is van fundamenteel belang in de vervoersector. Om de taak van de dienstverleners in de sector te vergemakkelijken, worden oplossingen aangeboden voor voorraadbeheer, behandeling en vervoer (software, hardware, personele middelen, enz.). Meer details over auto-zine.nl.

Vrachtwagens en gespecialiseerde voertuigen
Magazijnen en opslag van goederen
Software voor transportbeheer
Ervaren en gekwalificeerde vervoerders

Pakketten versturen: goedkope logistiek

Wanneer een pakket moet worden verzonden, is het eerste waar de verzender aan denkt, hoeveel het zal kosten. Gezien de overvloed aan dienstverleners en diensten die worden aangeboden, is het namelijk verstandig om ze en hun tarieven van tevoren te vergelijken.

Vergelijk de kwaliteit van de dienstverlening van aanbieders 

Vergelijk de tarieven van verschillende dienstverleners 

de cyberdreiging

Risico’s voor informatiesystemen

Transportverzekering: de cyberdreiging

Gezien de toenemende digitalisering van de transport- en logistieksector houden verzekeraars nu rekening met cyberrisico’s in geval van bewezen aanvallen.

de cyberdreiging

Logistiek en gekoppelde objecten

IOT revolutioneert logistiek 

IOT-technologie (Internet Of Things) wordt steeds belangrijker in verschillende sectoren en de logistiek vormt daarop geen uitzondering. In feite zijn de voordelen van deze technologie talrijk. Door de koppeling kunnen de machines en de verschillende gebruikte uitrustingen gegevens uitwisselen en samenwerken met het informatiesysteem van het bedrijf. De gevolgen zijn merkbaar in de toeleveringsketen. De prestaties bij behandeling en vervoer zullen toenemen. Het voorraadbeheer gebeurt in real time door het uitrusten van de containers.

De verbonden toeleveringsketen

Door producten uit te rusten met RFID-chips is het nu mogelijk de voorraad gemakkelijk te beheren. De chip geeft veel informatie over het aandeel. Bovendien wordt het besluitvormingsproces voor eventuele aanbestedingen geoptimaliseerd.

Chartering solutions: transparant transport

Volledige ladingen

Volledige ladingen

Bij volgeladen transport bestaat deze bevrachtingsoplossing uit het vullen van het voertuig tot zijn maximale lading.

Gedeeltelijke ladingen

Gedeeltelijke ladingen

Deelladingen zijn goederen voor verschillende klanten die in hetzelfde voertuig worden vervoerd om de dienst voor de vervoerder winstgevender te maken.

Expresse- en speciale ritten

Expresse- en speciale ritten

De express run is snel en maakt een ononderbroken lossing tot aan de levering mogelijk. De speciale runs worden aangepast aan de aard van de goederen en de eisen van de klant.

Plan du site