De Trésor de la langue française of TLF is een historisch woordenboek van de Franse taal. Het is omvangrijk, want het bestaat uit 16 delen. Dit woordenboek toont de omvang en de verscheidenheid van de literatuur in Frankrijk.

Korte geschiedenis

De TLF werd opgericht in december 1960 en is gevestigd in Nancy. Het werd opgericht om een onderzoeksinfrastructuur te creëren voor de ontwikkeling van een echte Franse lexicografie. Het strekt zich uit tot diepgaand onderzoek naar de geschiedenis en het huidige gebruik van de Franse woordenschat. Het laatste deel verscheen in 1994 in gedrukte vorm. Het werd als cd-rom te koop aangeboden in 2004. Dit is het resultaat van een groot wetenschappelijk avontuur in het Franse lexicon. Het is opgevat als een lexicologisch documentatielaboratorium dat een aanvulling vormt op de algemene inventaris van de Franse taal en het Centrum voor Franse Woordenschatstudies. Bovendien draagt de TLF ook bij tot de kennis van het Frans, en zelfs tot de methodologie van de studie ervan.

De inhoud

Het doel van het woordenboek is te trachten het lexicon te beschrijven. Dit laboratorium voor lexicografische documentatie bestaat voor een deel uit bibliografische en lexicologische documentatie. Het belicht enkele van de veranderingen die zich sinds de 19e eeuw in de Franse taal hebben voorgedaan. Het is verdeeld in 16 delen met 100.000 woorden met hun geschiedenis, 270.000 definities en 430.000 voorbeelden van auteurs. De TLF biedt een fascinerend perspectief tussen de literaire werelden van de Franse nomenclatuur. Op papier wordt het in alfabetische volgorde gepresenteerd. Er bestaat een geautomatiseerde versie die bekend staat als TLFi.

Betekenis van TLFi

Het TLFi is de geautomatiseerde versie van de Trésor de la langue française. Deze versie is tot stand gekomen dankzij de evolutie van de computertechnieken. Het wordt gekenmerkt door zijn oorspronkelijke nomenclatuur met voor- en achtervoegsels. Er zijn ook zeer gevarieerde rubrieken, zoals de rubriek synchroniciteit, de rubriek etymologie en geschiedenis, en de rubriek bibliografie voor vormende artikelen. De inhoud is zeer rijk aan lexicologie en biedt belangrijke perspectieven. Het voordeel van dit woordenboek is dat de inhoud ervan transversaal kan worden bestudeerd. Nu is dit online woordenboek ter beschikking van het publiek gesteld. Het geïnformatiseerde woordenboek speelt immers een belangrijke rol bij het tot stand brengen van een relatie met de lezer door het formuleren van precieze zoekopdrachten.