Het logistiek magazijn is de plaats waar verschillende logistieke producten volgens strikte regels worden opgeslagen. Het is vaak een inrichtingsruimte met rekken, opbergrekken of vakken. Soms zijn er containers of kasten. Het kan zelfs een buitenopslagplaats zijn.

Het is een logistiek magazijn

Een logistiek magazijn is een gebouw voor de opslag van materiële goederen. In feite is het de plaats waar bedrijven en industrieën producten opslaan voordat zij worden vervaardigd of in de handel gebracht. Het wordt dus gebruikt om eindprodukten of halffabrikaten, levensmiddelen of zelfs verpakkingen op te slaan voordat zij worden verplaatst, d.w.z. vóór hun eindbestemming. Het is ook een plaats die speciaal is ontworpen en ingericht om goederen op te slaan. Het dient als een magazijn. De goederen zijn georganiseerd volgens soort, categorie en opslagmethode.

Het beginpunt van het voorraadbeheerproces

Logistieke opslag is de plaats waar de distributieketen begint, bijvoorbeeld in een winkel of een bedrijf, maar ook in bedrijven. Dit is waar de verkoopcyclus begint: de ontvangst van bestellingen van leveranciers. Vervolgens worden ze opgeslagen en geordend alvorens te worden verdeeld. Andere stappen zoals orderverzamelen, verpakken of verpakken, verzenden of inventariseren worden toegevoegd. Het kan ook gecompartimenteerd worden. Dat is vaak het geval. De compartimenten of zones helpen bij het sorteren en organiseren van de logistieke afdeling in het algemeen en bij het bijhouden van alle producten die in het bedrijf circuleren.

Wat te noteren

Er zij op gewezen dat het werkelijke gebruik van dit type opslag afhangt van de aard van het bedrijf. Voor supermarkten is er bijvoorbeeld een zone voor diepvriesprodukten, een zone voor verse produkten, een zone voor chemische produkten, enz. Reparatiewerkplaatsen zouden het gebruiken voor de opslag van grondstoffen, producten in afwerkingsfase en hun vakmanschap. Voor dienstverlenende bedrijven wordt het logistieke magazijn voornamelijk gebruikt om kantoormateriaal of dienstuitrusting op te slaan. In één bedrijf kan er ook één logistiek magazijn per afdeling zijn. Deze locatie is onderworpen aan strenge regels, die gelden voor ICPE of voor installaties die zijn geklasseerd voor de bescherming van het milieu. Daarom worden brandbare, vloeibare, vaste of gasvormige materialen die risico's van milieuverontreiniging of risico's voor de volksgezondheid inhouden, in dit soort faciliteiten bewaard.