In Frankrijk en elders zijn er leeftijdseisen voor het huren van een auto. Als u overweegt een auto te huren voor uw vakantie, moet u dus rekening houden met de wettelijke leeftijd voor het huren van een auto. Afhankelijk van het land, het agentschap en het type voertuig dat u huurt, varieert de leeftijdsgrens. De huur kan op het laatste moment aan de balie van het agentschap worden geannuleerd indien de bij de reservering verstrekte informatie onjuist is. Informeer u daarom over verschillende aspecten voordat u een auto huurt.

Vanaf welke leeftijd kan ik een auto huren?

Over het algemeen worden de leeftijdsgrenzen voor het huren van een auto bepaald door de plaatselijke regels, maar ook door het verhuurbedrijf. Om in Frankrijk een auto te kunnen huren, moeten de hoofdbestuurder en de bijrijder in principe ten minste 21 jaar oud zijn. Er is ook een beperking met betrekking tot het rijbewijs. De bestuurder moet ten minste 1 jaar in het bezit zijn van een rijbewijs, een tijdelijk rijbewijs is dus automatisch uitgesloten. Deze regel geldt voor de meeste modellen. Tot bepaalde leeftijden kan de bestuurder echter aan een hogere band worden blootgesteld. Tot de leeftijd van 25 jaar geldt namelijk een tarief voor jonge bestuurders. Dit is een extra dagtarief dat door de providers is vastgesteld om mogelijke grote problemen te voorkomen. Deze maximumleeftijd geldt echter niet voor alle autocategorieën.

De vereiste minimumleeftijd naar gelang van de categorie van het voertuig

Een minimumleeftijd van 21 jaar is vereist om een auto te huren, maar in sommige voertuigcategorieën is een lagere leeftijd toegestaan. Dit is het geval voor kleine auto's of auto's zonder rijbewijs. De minimumleeftijd voor dit type auto is 18 jaar. Anderzijds kunnen bepaalde categorieën voertuigen alleen worden gehuurd vanaf de leeftijd van 25 jaar met ten minste 5 jaar rijervaring. Dit betreft voornamelijk bedrijfsvoertuigen van meer dan 20 m³. Voor luxewagens of klassieke auto's staat het elke aanbieder vrij minimum- en maximumleeftijdsgrenzen vast te stellen.

Waarom deze beperking?

Het belangrijkste doel van de minimumleeftijdsvoorschriften is het risico van ongevallen te verminderen. Uit cijfers blijkt dat meer ervaren bestuurders gemiddeld minder ongevallen hebben dan bestuurders die pas een rijbewijs hebben. De reden waarom verhuurbedrijven meer eisen stellen aan deze brug, vooral voor de verhuur van speciale en luxe categorieën.